Smartiks Yazılım Anonim Şirketi’nin mevcut 7.500.000 TL olan sermayesi 2.500.000 TL bedelsiz artırımla 10.000.000 TL'ye çıkartıldı.

Şirketimizin %40 oranında payının bulunduğu Girişim Şirketi Smartiks Yazılım Anonim Şirketinin 7.500.000 TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 2.500.000 TL bedelsiz artırımla 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin tescil işlemi 31.03.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.

Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 1.000.000 TL nominal değerli pay elde etmiş olup sermaye payı tutarı 3.000.000 TL'den 4.000.000 TL'ye yükselmiştir.