İştirakimiz Smartiks Yazılım A.Ş.'nin Halka Arz Başvurusu.

Şirketimizin % 40 oranı ile iştiraki konumundaki Smartiks Yazılım A.Ş.'nin, halka açılmak ve pay senetlerinin BIST'de işlem görmesine yönelik olarak, SPK'ya ve BIST A.Ş.'ye başvurusu, halka arzda aracılık işlemini gerçekleştirecek olan Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 10.11.2017 tarihinde yapılmıştır.

 

Sözkonusu başvuruda kullanılan "İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet" Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.metroyatirim.com.tr ve Smartiks Yazılım A.Ş.'nin www.smartiks.com.tr adresli internet sitelerinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.