İştirakimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Halka Açılma süreci kapsamında Esas Sözleşme değişiklikleri SPK tarafından onaylanmıştır.

Şirketimizin %39 oranında iştiraki konumundaki Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Kafein); Halka açılma süreci kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun hale getirilmiş esas sözleşme madde tadil tasarılarının karara bağlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izni ile Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Esas Sözleşme tadili onaylanarak 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmiştir.